Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Psychisch geweld bij ouderen

Psychisch geweld bij ouderen

23-2 Zorgmonitor

Landelijk ervaart 4% van 65-plussers psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit de cijfers van de Gezondheidsmonitor, een gezamenlijk project van GGD’s, CBS en RIVM.

In de vragenlijst die de deelnemers kregen voorgelegd, stonden ook vragen over geweld en mishandeling. Waaronder psychisch geweld.
In Noord-Holland-Noord zegt 4.1% van de senioren psychisch geweld te ervaren, meldt www.schagenfm.nl. In de regio Kennemerland is dat 5.2%.
0.8% van de senioren in Noord-Holland-Noord zegt financieel benadeeld te zijn/worden door familie, tegen 1.9% in Kennemerland. Voor beiden regio’s is het cijfer voor verwaarlozing in de verzorging gelijk: 0.5%

Uit het onderzoek blijkt dat ouderenmishandeling zeker een aandachtspunt blijft.
Heeft u te maken met geweld in huiselijke kring, of heeft u een vermoeden van (ouderen)mishandeling? U kunt dit melden op www.vooreenveiligthuis.nl  

Aan het onderzoek namen bijna een half miljoen mensen deel van 19 jaar en ouder. 220.000 deelnemers waren 65 jaar of ouder.

Bronnen: www.schagenfm.nl; GGD Kennemerland

terug naar overzicht