Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
voldoende ruimte voor romantisch contact in verpleeghuizen

voldoende ruimte voor romantisch contact in verpleeghuizen

14-2 Jezelf zijn in verpleeghuis

Dit blijkt uit de publicatie Jezelf zijn in het verpleeghuis. Intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die op Valentijnsdag 2018 verschijnt.

Over intimiteit en seksualiteit bij ouderen wordt vaak ‘lacherig’ gedaan en er is weinig bekend over de behoeften en opvattingen van ouderen zelf. Omdat de politieke en maatschappelijke aandacht voor het onderwerp wel toeneemt, voerde het SCP een verkennend onderzoek uit.

Een op de zeven ondervraagde bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen (15%) mist romantisch of seksueel contact. Dat percentage ligt op 25% onder mannen en 85 plussers. Daarentegen mist 82% dit type contact niet.
Het gemis aan romantisch of seksueel contact hangt samen met een negatievere ervaren kwaliteit van leven: bewoners die het missen, zijn minder gelukkig, eenzamer, hebben meer psychische problemen, ervaren minder levenslust en zijn ook minder tevreden met het leven.
Bijna de helft van de bewoners ervaart voldoende privacy om romantisch of seksueel intiem te zijn, 14% ervaart deze ruimte juist niet.

Bewoners denken positief over diversiteit: 82% vindt dat iedereen - ongeacht achtergrond, zichzelf kan zijn, 91% vindt dat de levensovertuiging wordt gerespecteerd. Ouderen met een migrantenachtergrond ervaren minder ruimte voor diversiteit dan autochtone ouderen.
Ondervraagde lesbiennes, homoseksuele en biseksuele bewoners ervaren dezelfde ruimte als heteroseksuele bewoners. Zij hebben ook in dezelfde mate het gevoel dat verzorgenden hen serieus nemen en dat ze dingen in vertrouwen aan hen kwijt kunnen. Ook voelen ondervraagde LHB bewoners zich niet onveiliger dan heteroseksuele bewoners en hebben zij geen groter gemis aan romantisch en seksueel contact.
73% van de ondervraagden heeft geen enkele moeite met homoseksueel of lesbisch verzorgend personeel.

Onderzoek Ouderen in instellingen
SCP-medewerkers Lisette Kuyper, Debbie Verbeek-Oudijk en Cretien van Campen verrichten dit onderzoek. Het signalement is gebaseerd op informatie uit het ‘Onderzoek Ouderen in Instellingen 2015/’16’ dat het SCP in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgevoerd.
Er zijn 958 bewoners van 55 jaar en ouder geïnterviewd over hun ervaringen en oordelen. Het spreekt voor zich dat dit bewoners betreft die nog geïnterviewd konden worden. Over de behoeften en opvattingen van verpleeghuisbewoners met dementie of andere ernstige cognitieve beperkingen, kan op basis van deze studie niets worden gezegd.

terug naar overzicht