Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Jaarlijks ruim 300.000 ouderen onnodig in ziekenhuisbedden

Jaarlijks ruim 300.000 ouderen onnodig in ziekenhuisbedden

07-2 Onderzoek ActiZ

Jaarlijks belander er 322.000 ouderen zonder noodzakelijke medische specialistische zorg in het ziekenhuis en houden op jaarbasis, onnodig, 4.100 bedden bezet. Dat blijkt uit een onderzoek van ActiZ.

Het gaat hierbij om ouderen met bijvoorbeeld welzijnsklachten, zoals eenzaamheid en neerslachtigheid, waarvan de huisarts vindt dat alleen thuis blijven even niet meer verantwoord is.

Een ziekenhuisbed kost gemiddeld 800,-- per dag. Voor 4.100 bedden is dat 1,4 miljoen euro.
Door te investeren in preventie en interventie om ouderen langer thuis te laten wonen en in het eerstelijnsverblijf (ELV), kunnen onnodige ziekenhuisopnames voor deze groep kwetsbare ouderen worden vermeden. De noodzakelijk geschatte investering in de eerste lijn (wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, specialisten ouderengeneeskunde) is circa 700 miljoen.

Om dit te bereiken pleit ActiZ voor een integrale aanpak, omdat geen enkele partij in de keten dit alleen kan oplossen. De samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde is cruciaal om te komen tot oplossingen voor de overbelast geraakte spoedzorgketen. Ook de verzekeraars en de gemeenten zullen partij moeten worden van deze aanpak.

Kern van de aanpak is juiste zorg op het juiste moment: inzetten op preventie, vroegdiagnostiek, extra wijkverpleging en extra bedcapaciteit in de wijken (ELV). Hierdoor kan worden voorkomen dat veel ouderen onnodig naar het ziekenhuis gaan. Deze transformatie zou met de huidige aantallen een bezuiniging van ongeveer 300-700 miljoen per jaar opleveren en betekent het gelijktijdig opschalen in de eerste lijn en afschalen in de tweede lijn.

Hierdoor wordt de totale spoedzorgketen doelmatiger georganiseerd. De zorg rondom de clint wordt effectiever en er ontstaat een betere beheersing van de uitgaven en in het ziekenhuis worden forse uitgaven (1,4 miljard) voorkomen.

Bron: www.actiz.nl

terug naar overzicht