Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Kans voor werkloze 50-plusser

Kans voor werkloze 50-plusser

29-12 Omscholing door UWV

Voor een groot aantal werkloze 50-plussers is het moeilijk om weer aan het werk te komen. Uitkeringsinstantie UWV en opleidingsinstituten Computrain en The Privacy Factory zijn een samenwerking aangegaan om deze groep weer aan het werk te helpen. Dat meld het Noordhollands Dagblad (NHD) vandaag.

De komende jaren krijgen honderden werkloze senioren de kans om een opleiding te volgen tot privacyfunctionaris. In 2017 zijn er al 200 mensen omgeschoold tot ‘data protection officer’. In 2018 zullen er nog eens, minimaal, 300 personen worden opgeleid, aldus het NHD.

Vanaf eind mei 2018 is, in de hele EU, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedrijven en overheden zijn dan verplicht om te voldoen aan de strengere regelgeving rondom de privacywetgeving. Echter de meeste bedrijven hebben niet de benodigde kennis in huis. “Het is daarom noodzakelijk een privacyfunctionaris in dienst te hebben die controleert of de regels worden nageleefd”, stelt Boudewijn Tulkens, directeur van The Privacy Factory in het NHD.

Tulkens verwacht dat er zo’n 5.000 privacyfunctionarissen nodig zijn. Er zijn er, naar schatting, slechts 700 werkzaam in Nederland. Er is dus sprake van een flink te kort.
Er wordt vooral een beroep gedaan op hoogopgeleide 50-plussers. “Veel ouderen worden afgeschreven, terwijl zij genoeg motivatie, kennis en vooral ervaring hebben om weer aan de slag te gaan. Via deze opleiding krijgen zij die kans”, aldus Tulkens in het NHD.

De opleiding duurt 6 maanden. Men krijgt 2 maanden theorieles en 4 maanden stage. De opleiding wordt voor de helft gefinancierd door de overheid. Van de eerste groep opgeleiden heeft bijna de helft al een baan gevonden.

Bron: Noordhollands Dagblad

terug naar overzicht