Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Onderzoek naar contant geld zinloos?

Onderzoek naar contant geld zinloos?

25-6 Kosten voor geldopname

De Rabobank en de ABN-AMRO hebben aangekondigd een vergoeding te vragen voor het opnemen van contant geld. Daarmee houden de banken zich niet aan de afspraken die zij in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) maakt. In het MOB zitten o.a. de DNB (De Nederlandsche Bank) en consumenten- en seniorenorganisaties waaronder KBO-PCOB.

Het MOB heeft opdracht gegeven tot onderzoek door een extern adviesbureau (McKinsey) naar een maatschappelijk efficiŽnte, robuuste en veilige infrastructuur voor chartaal geld (munten en papiergeld) op middellange termijn. Het onderzoek gaat uit van een structureel lager gebruik van contant geld en veronderstelt dat de behoefte aan contant geld wel blijft bestaan, omdat het een wettig betaalmiddel is en diverse maatschappelijke functies vervult.

Tijdens het onderzoek worden de aanbieders en gebruikers van de chartale infrastructuur, zowel afzonderlijk als via een zogenoemde begeleidingsgroep, geraadpleegd. Het onderzoek moet op 1 juli 2021 afgerond zijn. Tijdens het onderzoek de regels aanpassen en veranderingen aankondigen, zoals de Rabobank nu doet, beÔnvloedt de uitkomst ervan. KBO-PCOV doet een oproep aan DNB en het MOB om de beide banken daarop aan te spreken.

terug naar overzicht