Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
De zorg wordt komende 5 jaar duurder

De zorg wordt komende 5 jaar duurder

18-11 Vergrijzing slaat toe

Tussen 2021 en 2025 neemt het aantal ouderen toe. Omdat deze ouderen zorg nodig zullen hebben, stijgen de zorgkosten. Dat meldt RTL nieuws.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de zorgkosten in 2021 zullen stijgen tot 84 miljard euro. In 2017 waren de zorgkosten 68 miljard euro. In 2025 zullen de kosten stijgen tot zelfs 100 miljard euro.

Mede hierdoor zal de economische groei de komende jaren verder afnemen tot 1,1% per jaar, aldus RTL nieuws. Daarnaast blijft de inflatie laag en neemt ook de koopkracht niet toe. De lonen zullen de komende jaren wel licht stijgen, maar door hogere zorgpremies, lastenverzwaring en hogere premies voor pensioenen wordt het onder aan de streep minder.

'Drastische ingrepen nodig'
"Teruglopende groei, geen koopkrachtverbetering, snel oplopende zorgkosten en een begrotingsoverschot dat omslaat in een tekort: het laat zien dat een volgend kabinet niet achterover kan leunen", zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers tegen RTL nieuws. "Ook komende jaren zijn drastische ingrepen nodig. Vooral de stijgende zorgkosten zijn gezien de vergrijzing een steeds groter probleem."

Middellangetermijnverkenning
Deze (en andere gegevens) uit de Middellangetermijnverkenning van het CPB worden door de politieke partijen gebruikt voor het opstellen van hun verkiezingsprogramma. Schreinemachers verwacht grote verschillen tussen de partijen: “Kiest een partij er bijvoorbeeld voor om te snijden in voorzieningen om zorg betaalbaar te houden, of om de belasting te verhogen? Om de stijging van de zorgkosten te remmen zijn moeilijke en soms ook pijnlijke keuzes nodig"

Een nieuw kabinet kan de cijfers van het CPB gebruiken om het beleid van de komende jaren te bepalen. CPB waarschuwt wel dat er, nationaal en internationaal, onzekerheden en risico’s zijn in deze verkenning.

De enige zekerheid is dat de bevolking van Nederland zal vergrijzen.


Bron: RTL nieuws

terug naar overzicht