Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Hulpmiddelen vanuit de wet langdurige zorg

Hulpmiddelen vanuit de wet langdurige zorg

13-8 _

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op goede zorg uit het basispakket. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Een cliŽnt met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) die hulpmiddelen nodig heeft, kan deze op verschillende manieren verstrekt krijgen.

De Wlz geeft aanspraak op verschillende soorten hulpmiddelen. Meer informatie over de Wlz leest u op de website van het Zorginstituut Nederland. Klik hier.
Soms moet de cliŽnt, ondanks dat hij een Wlz-indicatie heeft, voor hulpmiddelen een beroep doen op een ander wettelijk domein, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De aanspraak op hulpmiddelen voor cliŽnten met een Wlz-indicatie is daardoor een complex geheel. Het Zorginstituut Nederland heeft daarom een handreiking Hulpmiddelen Wlz samengesteld.
Deze handreiking informeert u uitgebreid over welke hulpmiddelen u vanuit de Wlz kunt aanvragen. Ook worden voorbeelden genoemd van verschillende praktijksituaties.

De handreiking is geschreven voor mensen die zorg ontvangen vanuit de Wlz. En voor hun familieleden, naasten, begeleiders en mantelzorgers.

U kunt de handreiking Hulpmiddelen WLZ hier downloaden of weergeven.

terug naar overzicht