Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Dialoognota ouderenzorg 2020-2040

Dialoognota ouderenzorg 2020-2040

18-3 Perspectief van ouderen

We worden allemaal ouder. We leven nu veel langer dan vroeger. Er zijn bijvoorbeeld meer honderd jarigen dan ooit. Meer mensen worden ook ouder: het aantal ouderen neemt toe tot 2050 - daarna hebben we blijvend met een gemiddeld oudere bevolking te maken.

Ouderen vormen een zeer belangrijke groep in onze samenleving en leveren een grote bijdrage aan onze maatschappij op tal van gebieden. We worden ook vaak in behoorlijke gezondheid ouder.
Maar dat geldt niet voor iedereen. En daar ligt een grote uitdaging.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft een dialoognota opgesteld waarin mogelijkheden worden aangedragen om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties te kunnen borgen.
Het document is geen visie van het kabinet. Het is ook geen visie van VWS. Het bevat zelfs geen standpunten en er worden geen keuzes gemaakt. Het document is een aanzet tot een dialoog over de mogelijkheden. De input kan worden gebruikt voor de vorming van een regeerakkoord van een volgend kabinet.

Perspectief van ouderen
De Raad van Ouderen heeft de Dialoognota Ouder Worden met grote interesse gelezen en zich ten eerste de vraag gesteld of het perspectief van ouderen in voldoende mate aan bod komt. De Raad heeft geconstateerd dat de discussie vooral gaat over de (bestaande) beleidssystemen en bijbehorende financiŽle kaders en aanzienlijk minder over de behoeften en wensen van de ouderen, hun naasten en de professionals die voor hen zorgen.

De Raad van Ouderen heeft een reactie geschreven op de Dialoognota en hierin adviezen opgenomen.

De brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport leest u hier.

Een samenvatting van de adviezen kunt u hier lezen.

De Dialoognota Ouder worden 2020-2040 kunt u hier downloaden of weergeven.

terug naar overzicht