Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Bovenkerk - Aalsmeer
« terug naar overzicht


 

 

 

Dit is de website van de KBO-afdeling Bovenkerk / Aalsmeer. Een afdeling die gesitueerd is in twee gemeenten, te weten Bovenkerk in Amstelveen en Aalsmeer uiteraard in de gemeente Aalsmeer.
Het feit dat in de gemeente Amstelveen nog een KBO-afdeling bestaat, te weten de afdeling Amstelveen / Ouder-Amstel, komt door de destijds bestaande dekenale en parochiële indeling van de r.k.kerkprovincie Noord Holland.

Voor de statuten klik hier

Voor de Algemene reglementen klik hier

Voor het uittreksel Kamer van Koophandel klik hier


__________________________________________________________________________________________________________

Even bijpraten met de voorzitter van de KBO Bovenkerk/Aalsmeer

De kerstcadeaus rondbrengen was voor ons bestuur en voor onze bezorgers van de ledenbladen een klus. Maar wat was het leuk om alle verraste reacties te krijgen. Mails, telefoontjes, kaarten. Daardoor hadden we fijne contacten met onze leden. Maar het heeft mij ook iets geleerd, we kregen namelijk ook reacties van mensen die niets gekregen hadden. Die moesten we teleurstellen, omdat ze geen lid bij ons zijn.
Ik ga het u uitleggen.
Amstelveen/Ouder-Amstel is een zelfstandige KBO-vereniging en Bovenkerk-Aalsmeer ook.
Die beide verenigingen hebben ieder eigen statuten, zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben een eigen bestuur die voor hun leden o.a. activiteiten organiseren. Enige jaren geleden hebben de besturen van beide verenigingen besloten om samen het ledenblad ‘Kom Bij Ons’ uit te geven. Dat was om verschillende redenen voor beide verenigingen voordeliger. U zult ook iedere maand van beide voorzitters een stukje lezen. Soms ook van de penningmeester, die dan voor de eigen leden schrijft over de hoogte van de contributie en het innen daarvan. De hoogte van de contributie is ook niet gelijk, de leden van Bovenkerk-Aalsmeer betalen jaarlijks €0,50 per lid meer. De jaarlijkse Algemenen Leden Vergadering (ALV) is voor de eigen leden. Beide verenigingen hebben ook het besluit genomen dat de activiteiten van beide verenigingen voor alle leden toegankelijk zijn. Als lid van Amstelveen/Ouder-Amstel mag u dus bijvoorbeeld ook mee met de busreis van Bovenkerk-Aalsmeer. Andersom geldt hetzelfde.
Hartelijke groet, Bep Heemskerk
Ook de belastinginvullers en vrijwillige ouderenadviseurs werken op verzoek voor beide verenigingen. U heeft de afgelopen maanden gezien dat beide verenigingen soms samen iets extra’s doen bij het maandblad en soms ook weer niet.
Voor velen van u heb ik nog een nieuwtje. In de afgelopen periode hebben de leden van Bovenkerk-Aalsmeer, van wie wij een mailadres hebben (en toestemming om dat te gebruiken) het blad Bovenkerk-Aalsmeer Digitaal ontvangen. Het kwam in de tweede week van december en januari in de mailbox. De makers van het blad zijn Peter Huizinga en Mieke Haver. Het is een gezellig blad met leuke weetjes, gedichtjes, soms een puzzel. Zou u het ook leuk vinden om het te lezen, stuur ons dan uw mailadres. Op de laatste bladzijde van de Kom Bij Ons staat hoe en waar u ons bereiken kunt.
We proberen altijd in maart onze ALV te houden. Vorig jaar was dat een paar dagen voor de Corona maatregelen van start gingen. We hadden geluk, de jaarlijkse ALV is wettelijk verplicht en dat ging dus nog net goed in 2020. U zult begrijpen dat we voor 2021 nog geen plannen kunnen maken. Dit jaar dus geen ALV in maart. We hopen over een paar maanden toch nog een normale vergadering te kunnen houden. Lukt dat niet, dan verzinnen we iets anders.
Het was dit keer veel informatie, soms is dat nodig. Ik wens u veel leesplezier met ons mooie blad. Probeer aandacht te schenken aan mensen van wie u denkt dat ze het nodig hebben. Het zijn de kleine dingen die het doe

Hartelijke groet, Bep Heemskerk