Er is geen gebruiker ingelogd

ANBI

Direct naar:
ANBI

Seniorenvereniging KBO – Noord Holland

Is vanaf 1 januari 2008 aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het ANBI nummer is 58686. Het fiscaalnummer is 0067 26 616.

De doelstelling van de vereniging is zich in te zetten voor:

  • Kwaliteit van het leven voor de senioren;
  • Belangenbehartiging lokaal, provinciaal en landelijk voor de senioren
  • Ontmoeting, Ontspanning en Omzien naar elkaar


De vereniging heeft ruim 32.000 leden. Er zijn 69 afdelingen, die ingedeeld zijn in 9 regio’s.
Het kantooradres is A.Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem.
Tel. 023-750 51 55
e-mail: info@kbonoordholland.nl
www.kbonoordholland.nl

Het Algemeen bestuur bestaat uit een afgevaardigde vanuit elke regio en een Dagelijks bestuur.

Voorzitter vacature
Secretaris de heer G. Mondriaan
Waarnemend Penningmeester de heer F. Kee

 

Beleidsplan

Beleidsplan 2017
Het Beleidsplan voor 2017 is vastgelegd in het Jaarplan 2017. Dit Werkplan is goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 8 juni 2016
U kunt het Jaarplan 2017 hier downloaden.


 

Activiteiten en informatie over het boekjaar 2016

De activiteiten van KBO Noord-Holland in 2016 zijn opgenomen in het Secretarieel en Financieel Jaarverslag 2016. Dit jaarverslag is vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van 7 juni 2017.
U kunt het Jaarverslag 2016 hier downloaden.

 

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid vrijwilligers
waar vergoeding aan een vrijwilliger plaatsvindt, gebeurt dit op basis van de voor vrijwilligers geldende regels opgesteld door de belastingdienst.
Beloningsbeleid beroepskrachten
Voor beroepskrachten gelden de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.