Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Ons profiel

 

K B O   N o o r d - H o l l a n d

"samenwerken & de kracht van generaties"

www.kbonoordholland.nl / info@kbonoordholland.nl  
telefoon: 023-5339006


Wie wij zijn
                                                    

KBO Noord-Holland is een maatschappelijk betrokken belangenorganisatie van en voor senioren, ongeacht religie of herkomst.

Lokaal zichtbaar vanuit een levensbeschouwende overtuiging, met oprecht betrokken vrijwilligers en een op de medemens gerichte inspiratie:

‘omzien naar elkaar’

Een platform waarbij ieder zich individueel betrokken en onderling verbonden voelt.

 

Onze doelstelling

Wij, vrijwilligers, medewerkers en bestuurders,
willen met een sterke lokale verankering in de afdelingen ouderen toerusten, zodat zij hun participatie in de samenleving vorm en inhoud kunnen geven zoals zij dat zelf willen.

Wij werken gericht samen met organisaties en instellingen in het sociaal domein en zetten ons
in voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke diensten en producten. Daarbij richten wij ons op sociale innovatie en een wederkerige verbinding tussen generaties.

Met deze doelstelling beogen wij het algemeen belang te dienen.

Onze waarden

Wij vinden het belangrijk dat onze leden, de samenwerkingspartners en belangstellenden
KBO Noord-Holland ervaren en herkennen als een actieve belangenorganisatie:
integer en respectvol; dichtbij en betrokken.

Het ambitiestatement is de bron van inspiratie voor ieder die aan onze vereniging vorm en inhoud geeft.

Het lidmaatschap moet voor iedereen mogelijk zijn, waarbij maatschappelijke verbinding en collectiviteitsvoordelen worden geboden.


Onze legitimatie

Wij stellen ons open voor het oordeel van de leden voor wie onze vereniging van betekenis is.

Senioren geven met hun lidmaatschap vorm aan hun betrokkenheid met de vereniging. Daarmee verkrijgen zij zeggenschap over de koers en de wijze waarop wij bijdragen aan het realiseren van maatschappelijk welzijn.

Lokaal doen wij wat mogelijk is en centraal wat meerwaarde geeft.
KBO Noord-Holland en samenwerkingspartners

De vereniging is opgericht op 12 mei 1952.
Onze positie in Noord-Holland per 1 januari 2017:
ruim 31.000 leden, 62 afdelingen in 9 regio’s;
en een groot aantal ouderenadviseurs, belastinginvullers en zeer betrokken vrijwilligers.

KBO Digitaal:
Nederland Verbindt / iPad / tablet training;

KBO Lijfstijl:
- Fysiofirst en Lijfstijl Coaches, samen Langer fit door gezonde voeding & in beweging blijven
- Gezond Natuur Wandelen