Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Heemstede
« terug naar overzicht
KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN, AFDELING HEEMSTEDE

De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Heemstede is opgericht in 1955.
De afdeling Heemstede is onderdeel van de provinciale KBO Noord Holland.
Daarboven staat de overkoepelende organisatie: de Unie KBO Nederland.
Zowel over de provinciale als over de landelijke organisatie kunt u op een
andere pagina meer informatie vinden.

De doelstellingen van de KBO afdeling Heemstede zijn divers.
Het accent ligt voornamelijk bij:
1. Activiteiten
waaronder: KBO Koor Heemstede
Dagtochten
Vakantieweek
Uitgebreide informatie over alle activiteiten kunt u vinden op de pagina activiteiten.

2. Belangenbehartiging
Het Centraal Orgaan Samenwerkende Ouderen Bonden, kortweg COSBO heeft
vier maal per jaar overleg met de wethouder over positie en belangen van ouderen,
zoals Veiligheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),openbaar vervoer,
wonen en over de lokale politiek.
De partijen die gezamenlijk dit Centraal Orgaan vormen zijn:
de Algemene Nederlandse Ouderenbond (ANBO),
de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)
en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO).

Met uw lidmaatschap kunt u gebruik maken van kortingen.

Als lid van de KBO afdeling Heemstede, ontvangt u ons Mededelingenblad en de Nestor:
een uitgave van de landelijke organisatie Unie KBO Nederland, met vooral in dit blad
veel nuttige, interessante, zinvolle artikelen en informatie, juist voor ouderen.

Voor ouderen in Heemstede is er een groot en veelzijdig cultureel aanbod van de
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (SWOH), het Casca en de Pauwenhof.